slider slider slider slider

Výrobci

vyrobce

Tesařství

Na základě projektového návrhu provádíme v rámci Prahy, ale i mimo ni, opravy, montáže a údržbu dřevěných konstrukcí a jejich prvků. Nabízíme montáž klasických i vazníkových krovů, výrobu tvarově členitých konstrukcí, montáž dřevěných konstrukcí pro zabezpečení budov proti zřícení, zakládání dřevěných staveb a konzervaci dřeva.

 

Pokud to vyžaduje památková ochrana staveb, zajistíme opravu krovů i bez použití kovových spojovacích prvků. Řezivo dodáváme i s impregnací proti hmyzu, dřevokazným houbám či požáru.